Nieuws

GESLAAGD voor PLUS praktijk 

Donderdag 2 mei 2019 is de praktijk weer onderworpen aan een twee jaarlijkse PLUS praktijk audit. Gecontroleerd is of we werken volgens alle wettelijke - en beroepsrichtlijnen en we aan alle gestelde kwaliteitseisen voldoen. 
Een uitgebreide-, intensieve controle dag! De visiteurs hebben hun controle met een positieve feedback afgesloten en zijn we geslaagd!
Met trots mogen we u de komende twee jaar weer in onze PLUS praktijk behandelen. 
                      O    O      O      O     O      O     O

DYSTONIE- bijeenkomst in onze praktijk:

In onze praktijk vond zaterdag 23 maart j.l. een inspirerende bijeenkomst plaats met Dystonie patiënten.

 

De Duitse fysiotherapeute Gaby Hupfeld was aanwezig om samen met Jorinde  en 11 Dystonie patiënten ervaringen uit te wisselen omtrent de behandeling van cervicale Dystonie (= Torticollis Spasmodica).

 

Dystonie is een neurologische aandoening ( dus met de oorsprong in de hersenen, net als bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson), waardoor een stoornis in de spierspanning ontstaat en  er onwillekeurige, oncontroleerbare spiercontracties, verkrampingen ontstaan. Daardoor kunnen draaiende, wringende bewegingen ontstaan en abnormale houdingen van één of meer lichaamsdelen. Dystonie patiënten kunnen deze bewegingen niet beïnvloeden(zie:www.dystonievereniging.nl).

 

De aanwezige patiënten vonden het allen zo interessant dat ze de gehele dag bleven luisteren en kijken naar het  totale oefenprogramma / onderzoek – en behandelmethoden van Gaby.

Dit betreft een  neurogeen oefenprogramma om hersenen te herprogrammeren, zodat er meer symmetrie ontstaat in de stand van het lichaam.

 

Tijdens deze Dystonie dag bleek er belangstelling voor lotgenotencontact in de buurt.

Daarom  zal er in onze praktijk een dergelijke bijeenkomst voor belangstellenden voor - en / of patiënten met Dystonie plaatsvinden.

 

U kunt u aanmelden via info@fysio-fransen.nl  of telefonisch via nummer 0591 – 62 67 63. 
                       O    O      O      O     O      O     O  

 


ZORGVERZEKERING 2019
Omdat het alleen in december mogelijk is te veranderen van (polis en van) zorgverzekeraar en omdat het voor veel mensen toch erg onduidelijk is, hoe dat zit met fysiotherapie, hieronder (nog eens) uitleg hoe het zit met uw zorgverzekering qua vergoeding:

Fysiotherapiebehandelingen worden alleen uit de basisverzekering vergoed wanneer het gaat om een aandoening, die staat op de "chronische lijst” en pas nádat de eerste 20 behandelingen geweest zijn. Die eerste 20 behandelingen moet u zelf betalen óf u hebt daarvoor een aanvullende polis afgesloten.  Afhankelijk van de gekozen aanvullende polis, worden er 9, 12 of zelfs 27 behandelingen door de zorgverzekeraar vergoed. 

                                                                                                       

Wanneer er sprake is van een aandoening, die niet op de "chronische lijst”staat, wordt fysiotherapie ook alleen vergoed wanneer u daarvoor een aanvullende polis hebt afgesloten. Er zijn veel aandoeningen, die niet als "chronisch” worden aangemerkt, maar waarvan u toch vaak klachten kunt hebben: denk maar eens aan rugpijn, artrose en reumatische aandoeningen.

Na een botbreuk of operatie, wordt dit een jaar lang als "chronisch” aangemerkt d.w.z. de eerste 20 behandelingen moeten dan vergoed worden uit de aanvullende polis. Als langduriger behandeling nodig is, wordt dit vergoed uit de basisverzekering.

 

Ook bij lymfoedeem na behandeling van kanker worden de behandelingen vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering.

Helaas is het wel zo dat vergoedingen uit de basisverzekering verrekend worden met het "eigen risico”(€385 per jaar).

Om een goede keus te maken van zorgverzekeraar kunt u ook kijken op: www.defysiotherapeut.com/goed-verzekerd.Daar kunt u zien welke polissen doen wat ze beloven!

Veel succes en wijsheid hiermee, maar bovenal natuurlijk een goed en gezond 2019 gewenst!  


Heeft u last van bijvoorbeeld artrose, een hamstring, osteoporose of incontinentie?

 

Op de website defysiotherapeut.com vindt  u uitgebreide patiënten informatie over deze en nog veel meer aandoeningen.

Met uitleg over de klacht, de symptomen, risicofactoren, wat de fysiotherapeut kan betekenen én wat u als patiënt zelf kunt doen.Wij zijn officieel gecertificeerd PLUSpraktijk !        (mei 2017)

 

Omdat wij meegaan met onze tijd, zijn we inmiddels ver gevorderd met het PLUSprogramma van het KNGF om PLUSpraktijk te worden.
U kunt de ontwikkelingen hierover blijven volgen op onze Facebookpagina  https://www.facebook.com/fysiofransen/

                                                                
 
 

In de periode november - januari heeft Jorinde twee bijscholingscursussen gevolgd: zelfmanagement bij lymfoedeem en een cursus gericht op het verbeteren van de gezondheid door bewegen / trainen voor fitheid.

Door de eerste cursus is Jorinde weer helemaal op de hoogte van de huidige kennis omtrent het leven met lymfoedeem; wat kan iemand met deze aandoening beter niet doen en wat juist wel om het leven zo aangenaam mogelijk te laten zijn, ondanks deze chronische aandoening.

De tweede cursus was vooral gericht op het trainen / bewegen voor ouderen of mensen met een chronische aandoening. Hoe kun je bijvoorbeeld, door gericht te trainen / bewegen, zorgen dat de bloedsuikers, cholesterol en bloeddruk naar beneden gaan en de afweer verbetert?!

 
              
 
Vergoeding fysiotherapiebehandelingen in 2016:
Voor 2016 zijn de tarieven van de zorgverzekeraars weer bekend gemaakt.
Via onderstaande links kunt u kijken welke vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering worden gehanteerd:
http://www.defysiotherapeut.com/
en
https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/vergoedingfysiotherapeut
 
Voor meer informatie kunt u ook altijd contact met ons opnemen via telefoonnr. 0591 - 62 67 63 of via e-mail: info@fysio-fransen.nl
 

De open dag in de praktijk in het kader van OKTOBERMAAND - BORSTKANKERMAAND, was zeer geslaagd.

Belangstellenden hoorden deskundige uitleg van Jorinde over oedeem en de behandeling daarvan. Ook werd gedemonstreerd hoe lymfoedeem behandeld kan worden.

Alida Kikkert ( After Care Boutique, Nieuw Dordrecht) informeerde alle belangstellenden over borstprotheses, lingerie en badkleding

open dag in de praktijk

 
  

Op  ZATERDAG 31 oktober  houden wij OPEN HUIS in het kader van

OKTOBERMAAND - BORSTKANKERMAAND

 

U bent hiervoor van harte UITGENODIGD !


Open dag
Powered by webXpress