Algemene info

OPENINGSTIJDEN:

 Maandag     8.00 - 18.00 uur  
 Dinsdag      8.00 - 18.00 uur  
 Woensdag   8.00 - 12.30 uur  
 Donderdag  8.00 - 18.00 uur  
 Vrijdag        8.00 - 18.00 uur  

       openingstijden

In overleg kunt u eventueel ook buiten deze openingstijden terecht of komen we bij u thuis.
Op zon- en feestdagen is de praktijk gesloten.
 
Persoonsgegevens
Dagelijks behandelen we veel patiënten: in de praktijk of in de thuissituatie. Als fysiotherapeuten zijn wij zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en in de verschillende kwaliteitsregisters van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie). Beide registraties geven u de zekerheid dat u wordt behandeld door erkende en deskundige therapeuten.

Om goed inzicht te krijgen in het behandelingsproces wordt na iedere behandeling de voortgang in de behandeling bijgehouden in het patiëntendossier. Het elektronisch patiëntendossier staat in de computer.
De behandelend therapeut werkt hierbij met strikte regels, want het kan gaan om privacy gevoelige informatie. U kunt er op vertrouwen dat uw gegevens zorgvuldig worden verwerkt en dat ze correct worden gebruikt, overeenkomstig de wet AVG. (uitgebreide info hierover onder de knop PRIVACY) 
   
Aanmelding voor therapie
U kunt via de huisarts verwezen worden naar onze praktijk voor het maken van een afspraak, maar ook zonder verwijzing kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.
 
Verantwoordelijkheid voor uw eigendommen
Indien u uw jas, tas of andere eigendommen achterlaat in de wachtruimte of andere publieke ruimten in de praktijk, dan raden wij u aan om geen waardevolle spullen hierin achter te laten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van uw eigendommen in het pand of op het directe buitenterrein.

Huisregels
• Ingeval van calamiteiten (bijvoorbeeld een brandalarm) dient u de aanwijzingen van de fysiotherapeut of praktijkmedewerker, of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie, etc.) op te volgen.

• In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

• Vanuit hygiëne oogpunt kunnen huisdieren niet worden meegenomen.

• Het is de bedoeling dat u uw eigen handdoek meeneemt.

• Indien u niet goed weet hoe de apparatuur in de oefenruimte werkt, dan geeft uw fysiotherapeut graag uitleg.

• In de oefenruimte bent u vaak niet alleen: het is plezierig indien iedereen daar rekening mee houdt in zowel de sociale omgangsvormen alsook vanuit hygiënisch oogpunt.
 
U heeft een afspraak maar u bent verhinderd
Denkt u er dan aan om de afspraak 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, moeten wij overeenkomstig de voorwaarden van de zorgverzekeraar verrekenen. Het kan zijn dat de kosten volgens de zorgverzekeraar rechtstreeks met u verrekend moeten worden: u ontvangt dan van ons rechtstreeks een rekening. Niet alle zorgverzekeraars hanteren hierin echter dezelfde richtlijn: de algemene voorwaarden van uw zorgverzekeraar geven hierover duidelijkheid.

Uw mening is van belang!
Om aan alle kwaliteitseisen van onze KEURMERK praktijk te voldoen 
zijn wij verplicht om maandelijks melding te doen bij de Landelijke Database Kwaliteit van alle behandelingen in die betreffende maand.

Zo kunnen alle gegevens worden samengenomen en gemiddeldes berekend worden. Ook kunnen de resultaten vergeleken worden met die van andere praktijken, zgn. benchmarking.

Alle gegevens worden overigens geanonimiseerd en zijn niet tot personen terug te herleiden.

 

Ook wordt bij aanvang van uw behandeling uw toestemming gevraagd om uw e-mailadres op te nemen in ons patiëntregistratiesysteem.

Op dit e-mail adres krijgt u van Mediquest een vragenlijst toegestuurd, meestal na beëindiging van de behandelingen. U kunt deze vragenlijst online invullen en wij stellen het zeer op prijs om deze vragenlijst na ontvangst zo spoedig mogelijk in te vullen.

Als fysiotherapeuten binnen de Keurmerk praktijk moeten wij namelijk aan een bepaald percentage ingevulde vragenlijsten van patiënten voldoen en worden hierop afgerekend.

Het belangrijkste blijft echter dat u zelf tevreden bent met de behandelingen/hulp en daarom blijven we dit regelmatig met u bespreken.  
 
Klachtenprocedure
Is er iets misgegaan of heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of één van onze medewerkers, dan is het goed dit kenbaar te maken. Het is vervelend voor u dat het anders is gelopen dan u verwacht of gewenst had. Samen met u willen we een goede oplossing bedenken, voor nu en voor de toekomst. Wij nemen elke klacht serieus en bespreken die met u. Uw klacht wordt vastgelegd in ons klachtendossier. Mocht u uw klacht toch willen voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie, dan kan dat. Meer informatie over deze procedure vindt u op de website 
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/therapeut/klachtenregeling/
 

Powered by webXpress